Arhiva POS-DRU

"Formarea continuă a profesorilor de chimie în societatea cunoaşterii"

La data de 21 iulie 2010, la sediul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) Bucureşti a fost semnat contractul de finanţare aferent Proiectului Multiregional „Formarea continuă a profesorilor de chimie în societatea cunoaşterii”.

Aplicant este Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tîrgu Jiu (Oltenia), în parteneriat cu: Universitatea „Valahia” Tîrgovişte (Muntenia), SIVECO România (Bucureşti-Ilfov) şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani (Moldova).

Grupul ţintă este format din 2000 de profesori de chimie, ceea ce reprezintă 0,8% din totalul cadrelor didactice din învăţământul românesc. În judeţul Botoşani există cca. 300 de cadre didactice care predau chimie, pe lângă alte discipline, chimia fiind un domeniu de pregătire problematic în ceea ce priveşte numărul mic de posturi libere din judeţ, comparativ cu numărul cadrelor didactice calificate. Astfel, majoritatea profesorilor de chimie, mai ales în mediul rural, predau pe lângă disciplina de bază şi fizică, biologie, informatică, TIC, educaţie tehnologică.

Obiectivul general al proiectului este formarea şi dezvoltarea competenţelor profesorilor de chimie de a implementa un curriculum.

Efectele pe termen mediu şi lung se vor concretiza prin: - îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi interesele elevilor; - creşterea calităţii programelor de formare prin alternative moderne la formele clasice de formare continuă; - diseminarea bunelor practici la nivel de sistem şi pentru proiectele viitoare; - optimizarea competenţelor capitalului uman din sistemul de învăţământ pre-universitar şi corelarea lor cu cerinţele europene şi cu domeniile prioritare ale MECTS.