Alte proiecte

Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi – CESPeT

Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi – CESPeT

Proiectul „Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi – CESPeT”,ID – 60655, face parte din Programulul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Proiectul a fost depus in 2009 si aprobat recent de AMPOSDRU. Se va derula timp de trei ani.

Aplicant: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Parteneri: I.Ş.J. Botoşani, I.Ş.J. Iaşi, I.Ş.J. Vaslui, I.Ş.J. Maramureş, I.Ş.J. Mureş, I.Ş.J. Brăila, Via University College Danemarca.

In data de 01 septembrie 2010, a fost organizata lansarea oficiala a proiectului, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi .

Document atasat: Pliant CESPeT