Alte proiecte

Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare – SCAN

Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare – SCAN

Proiectul „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare - SCAN”, ID – 61264, face parte din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Candidatura a fost depusă în 2009 şi aprobată recent de AMPOSDRU.

Perioada de implementare: 3 ani

Aplicant: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Parteneri: I.Ş.J. Botoşani, I.Ş.J. Iaşi, I.Ş.J. Vaslui, I.Ş.J. Maramureş, I.Ş.J. Mureş, I.Ş.J. Brăila, Via University College Danemarca.

In data de 01 septembrie 2010, a avut loc lansarea oficiala a proiectului, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.

Document atasat: Pliant SCAN