Leonardo da Vinci

Inspecţia şcolară în Franţa şi în România - asemănări

Inspecţia şcolară în Franţa şi în România (proiect “Inspecţia şcolară în Europa – unitate şi diversitate pentru un învăţământ de calitate”, LLP-LdV-PLM-2009-RO-061)
 

Asemănări:

• Menirea inspectorului este aceeaşi: evaluează activitatea profesorului la clasă, verifică modul de aplicare a programelor în vigoare şi orele repartizate disciplinei. Îndeplineşte, de asemenea, rolul de consiliere pentru profesorii din cadrul aceleiaşi discipline.

• Tipuri de inspecţii comune: - de specialitate; - specială; - de evaluare a directorilor; - tematică.

• Inspectorul anunţă directorul şi persoanele implicate asupra programului de inspecţie;

• Înainte de inspecţie se realizează preinspecţia;

• După inspecţie au loc discuţii la nivel de comisie care reuneşte profesorii de aceeaşi specialitate;

• La analiza lecţiilor se pune accent pe evaluarea calităţii actului de predare- învăţare- evaluare;

• La final, se întocmeşte un Raport de inspecţie;

• Inspectorul poate fi trimis în teritoriu pentru a soluţiona unele aspecte reclamate prin petiţii.