Leonardo da Vinci

Inspecţia şcolară în Franţa şi în România - exemple de bune practici

Inspecţia şcolară în Franţa şi în România

(proiect “Inspecţia şcolară în Europa – unitate şi diversitate pentru un învăţământ de calitate”, LLP-LdV-PLM-2009-RO-061)
 

Exemple de bune practici: • Protocolul de inspecţie oferă un cadru de aplicat cu scopul de a pune de acord modalităţile de colaborare între inspectorul şcolar şi directorul şcolii, în timpul inspecţiilor şcolare; • Inspectarea cadrelor didactice este o ocazie de a reflecta asupra predării şi învăţării disciplinei respective cu cadrul didactic, cu directorul şcolii, apoi între inspector, director şi echipa pedagogică, inclusiv cu personalul nedidactic specializat pentru disciplina respectivă (personal pentru tehnici de laborator, şef de lucrări); • Utilizarea unui chestionar de preinspecţie ar putea fi preluată şi la noi în ţară.