Leonardo da Vinci

Programe de cooperare europeană în Franţa

Programe de cooperare europeană în Franţa (proiect “Inspecţia şcolară în Europa – unitate şi diversitate pentru un învăţământ de calitate”, LLP-LdV-PLM-2009-RO-061) Asemănări: • Se implementează Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii; Deosebiri: • Încadrarea asistenţilor de limbi străine : există acorduri interministeriale pentru găzduirea asistenţilor de limbi străine; nu este vorba de asistenţi Comenius; • Sunt sprijinite mobilităţile colective (clasă sau grup): Rectoratul examinează dosarele şi acordă o sumă, în funcţie de calitatea proiectului; • Sunt favorizate, de asemenea, schimburile care se fac în cadrul parteneriatelor Academiei (un protocol semnat între Rector şi alte instituţii din Marea Britanie, Spania, Finlanda, Germania); • Se derulează şi alte programe, în afara LLP: o Programul Schuman, care se derulează doar la nivelul Academiei Nancy (cu Aarre, Rhenanie, Luxemburg) cu elevi din clasele a 4-a şi a 3-a (2 săptămâni) şi de la Seconde (4 săptămâni, în luna iunie elevii pleacă în Germania şi în septembrie vin în Franţa elevii din Germania); astfel de schimburi au loc nu numai în timpul vacanţelor; acestea sunt schimburi asemănătoare cu schimburile de elevi de la proiectele de parteneriat şcolar bilaterale Comenius, dar nu sunt alocaţi bani decât pentru deplasare; mai întâi vine un profesor pentru o zi şi se stabilesc detaliile schimbului, se pun de acord dosarele, după dorinţa elevilor; doar elevii participă la aceste schimburi, profesorii nu îi însoţesc; familiile îi pot conduce până la destinaţie; familiile gazdă se angajează să trimită copiii la şcoală, să îi supravegheze. Se semnează contracte de ambele părţi. Există acorduri între instituţii: între Académie de Nancy-Metz şi instituţii similare la nivel transfrontalier (Sarre, Rhénanie, Luxembourg). Se apreciază că ceea ce elevii câştigă în plan intercultural, valorează mai mult decât dacă ar participa la toate orele, timp de două săptămâni, în ţara sa. Pentru a lua parte la un astfel de schimb, elevul întocmeşte un dosar de candidatură. După stagiu, fiecare elev prezintă un raport la Rectorat; se întocmeşte şi o notă de informare pentru familie. o Programul Sauzay cu Germania se derulează la nivelul întregii Franţe. Se adresează elevilor de liceu, care efectuează o mobilitate timp de 6 săptămâni în Germania, iar elevii din Germania se deplasează în Franţa. o Programul Voltaire: se derulează la nivelul întregii Franţe. Se adresează elevilor de la secţiile europene de germană. Mobilitatea durează 6 luni. • Se doreşte extinderea programelor de tip Schuman cu Spania. • Sunt încurajate şi mobilităţile colective de elevi: o clasă pleacă în mobilitate cu un profesor, în cadrul unui parteneriat. Mobilitatea poate avea loc într-o a treia localitate, separată de localităţile de origine. Participanţii nu se întâlnesc oriunde, ci în locuri care ar putea însemna ceva pentru proiect (de exemplu, se întâlnesc la Dunkerke, dacă proiectul se referă la cel de-al doilea război mondial). După stagiu, se trimite un raport la Academie. Aceste mobilităţi sunt finanţate de Consiliul Regional şi/sau de Academie. • În afară de mobilităţile destinate elevilor, sunt încurajate şi mobilităţile cadrelor didactice. Un exemplu ar fi Programul « Jules Verne », în cadrul căruia au fost finanţaţi de către Academie, la nivel de regiune, 450 de profesori, pentru a preda în străinătate.