Leonardo da Vinci

Brosura proiect nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-RO-045

       Proiectul de mobilităti Leonardo da Vinci VETPRO, din cadrul Programului de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, intitulat «Temele pentru acasă, cantitate, calitate, impactul asupra dobândirii competenţelor cheie şi transversale în Franţa şi în România », a vizat participarea la un schimb de experienţă a 10 inspectori şcolari (profesionişti în formare profesională) de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, România, în cadrul instituţiei Inspection du MUY, Circumscripţia MUY (Circumscripţie în departamentul VAR /Académie de Nice), Franţa, ca organizaţie de primire (participarea împreună la expuneri, dezbateri, discuţii, mese rotunde, vizite în şcoli de diferite tipuri – primare, gimnaziale, liceale, asistenţe la orele de clasă etc privind impactul temelor pentru acasă asupra dobândirii competenţelor cheie şi a competenţelor transversale de către elevi).

       Inspectorii şcolari români, pe durata participării la mobilitatea VETPRO, au aflat noi metode, tehnici, exemple de bune practici privind măsurile ce pot fi luate pentru reducerea frecvenţei, volumului şi dificultăţii temelor pentru acasă, pentru ca acestea să respecte cerinţele pedagogice actuale, au creat noi instrumente de lucru.

      Dintre instrumentele de lucru create, amintim o broşură care cuprinde diseminarea proiectului şi a rezultatelor inovatoare, recomandări privind integrarea acestora în contextul educaţional din judeţul Botoşani.

     Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Leonardo da Vinci al Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. În ceea ce priveşte conţinutul acestor informaţii, acesta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile de modul în care conţinutul informaţiei va fi utilizat.

Document atasat: Brosura proiect nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-RO-045