Alte proiecte

Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii

Proiect „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii”

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, DMI 1.3., ID – 63576, Cerere nr. 87

 Aplicant: ISJ Botoşani

Parteneri: CCD Cluj, SIVECO Romania SA, TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie

Candidatură depusă în 2009 şi aprobată

Perioada de implementare: 2010-2013

Finanţare solicitată = 20.898.635.00 Lei ; Contribuţie solicitant = 4.388.713,00 lei

Obiectivul general al proiectului: formarea si dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Limba si comunicare” de a implementa un curriculum si dezvoltarea profesionala continua a acestora pe componenta instruirii diferentiate a elevilor.

Efectele:

-scaderea ratei de parasire a sistemului si incurajarea tinerilor sa adopte cariera didactica;

-corelarea pregatirii cadrelor didactice cu nevoile si interesele elevilor;

-cresterea calitatii programelor de formare prin alternative moderne;

-diseminarea bunelor practici la nivel de sistem;

-optimizarea competentelor profesorilor din preuniversitar si corelarea lor cu cerintele europene si cu domeniile prioritare ale educatiei.

Beneficii:

-cresterea numarului cadrelor didactice din grupul tinta formate (aproximativ 5000) si certificate pe modulele de curs;

-dezvoltarea oportunitatilor de cariera.