Comenius

Diseminare mobilitate individuală Comenius - Prof. Maria Sarbu

Diseminare mobilitate individuală Comenius - Prof. Maria Sarbu

In perioada 4-15 octombrie 2010, am participat la cursul de formare continuă Comenius „Stage d’observation de l’enseignement général, technique et professionnel sur le territoire rural en Aquitaine”, nr. FR-2010-264-002, din cadrul Programului Sectorial Comenius, Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

Dosarul meu de candidatură a fost aprobat la termenul limită 30 aprilie 2010, iar mobilitatea s-a realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene (buget aprobat: 2300 Euro). La curs au participat 20 de stagiari, profesori, psihologi sau directori de instituţii şcolare din România, Grecia, Ungaria şi Bulgaria. Obiectivele participării la acest curs au fost îmbogăţirea cunoştinţelor de limbă franceză şi obţinerea de experienţă profesională într-un context european. In prima săptămână a stagiului am urmat cursuri de limbă franceză la Alliance Française Bordeaux Aquitaine (instituţia organizatoare), timp în care am fost cazaţi la familii franceze. Acest lucru ne-a dat ocazia să ne îmbunătăţim nivelul de limbă franceză. In a doua săptămână am vizitat licee agricole, centre de formare profesională şi întreprinderi agro-turistice din regiune. Ne-am întâlnit cu elevii, echipele pedagogice ale instituţiilor publice şi autorităţile locale. Am asistat la ore de limba franceză şi limba engleză ţinute de profesori francezi.

La cursul de limba franceză grupul a fost împărţit în funcţie de nivelul lingvistic, ceea ce ne-a dat posibilitatea să lucrăm în echipă şi cu persoane de alte naţii decât participanţii la stagiu.

Schimbul de experienţă din instituţiile vizitate a fost unul fructuos, stagiarii manifestându-şi interesul şi entuziasmul prin întrebări şi aprecieri permanente referitoare la sistemul de învăţământ francez şi aspectele particulare observate la nivel local.

Prof. Maria Sârbu