Grundtvig

"Europe et partage" - prezentare generală

Proiect de parteneriat Grundtvig, Programul Sectorial Grundtvig / Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii

Titlu: “Europe et partage”, nr. de referinţă GRU-09-P-LP-148-BT-FR

Perioada de derulare : 2009-2011

Parteneri :

-Association TROUVER SA VOIX, Franţa (coordonator)

- BBL - Bewegung bedeutet leben, Austria

- The Mosaic Art And Sound Ltd., Marea Britanie

- ISJ Botosani

Rezumat:

Membrii echipei de proiect vor colabora în comun la realizarea de documente în ppt şi mini-filme (clipuri video) în patru limbi: franceză, română, germană şi engleză, pe temele următoare: cetăţenie - un nou mod de a învăţa, dreptul la muncă, supraconsumul, violenţa împotriva femeilor, viitorul Europei. Vor fi efectuate mobilităţi în cadrul Reuniunilor de proiect, în fiecare ţară parteneră: Franţa, Austria, Marea Britanie, România.

România va organiza o reuniune de proiect în anul şcolar 2010-2011.

Buget: 15.000,00 Euro (proiect finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene)