Arhiva POS-DRU

„Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preşcolar”

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa a organizat Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/87/1.3/S/61130 cu titlul „Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preşcolar”, care a avut loc în data de 13 ianuarie 2011, la Universitatea „Valahia” din Târgovişte. Proiectul „Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preşcolar” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi este implementat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa ca beneficiar, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, S.C. Mondo Consulting & Training şi REGGIO CHILDREN – Italia.

Grup ţintă: cadre didactice/personal didactic din învăţământul preşcolar – 480; personal didactic/didactic auxiliar cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământ – 785

Perioada de desfăşurare: 1 noiembrie 2010 – 30 aprilie 2013

Valoarea proiectului: 15 107 104 lei / 3 583 278,9 euro

Scopul proiectului :

 promovarea transferului de experienţe şi bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar (ISCED 0-6), de la o reţea internaţională existentă, acreditată pentru standardele sale înalte de calitate, către sistemul educaţional din România;

 îmbunătăţirea ofertei de programe privind dezvoltarea profesională de scurtă şi lungă durată în judeţele Dâmboviţa, Alba, Suceava, Prahova, Mureş şi Botoşani.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI :

A.1. : Managementul proiectului, comunicare, monitorizare şi evaluare;

A.2. : Analiza comparativă la nivel european privind dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar;

A.3. Cercetare privind nevoile de formare pentru dezvoltarea competenţelor necesare profilului de educator;

A.4. Dezvoltarea de curricula pentru formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar;

A.5.Furnizarea programelor de formare pentru 480 de participanţi;

A.6. Crearea în Târgovişte a unui centru pilot Reggio Children;

A.7.Dezvoltarea unui plan de transferabilitate.

website: http://www.inlumeamareacelormici.ro  

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Editor: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa