Alte proiecte

Concursul naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe comunitare "Made for Europe", ediţia 2011 – etapa judeţeană

Concursul naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe comunitare

Astăzi, 19 martie 2011, s-a derulat etapa judeţeană a concursului naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe comunitare "Made for Europe". Concursul naţional "Made for Europe" vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive în derularea proiectelor finanţate prin programe comunitare, stimulând creativitatea, inovaţia, spiritul de competiţie.

Astfel, produsele rezultate în cadrul proiectelor finanţate prin programe comunitare sunt mai bine valorizate, creşte vizibilitatea acestora, calitatea este îmbunătăţită prin stimularea competiţiei, este creat un sistem alternativ de informare asupra produselor proiectelor finanţate prin programe comunitare, sunt asigurate oportunităţi de promovare a acestora, creşte potenţialul de transferabilitate în alte contexte educaţionale, este promovată imaginea instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la concurs.

Concursul este deschis tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar care au fost implicate în proiecte finanţate prin programe comunitare, în anul şcolar anterior. Concursul se desfăsoară public, atit faza judeţeană cit si faza naţională, conform calendarului elaborat anual. In cadrul activităţii de astăzi, a fost organizată şi o expoziţie cu produsele finale.

Premiul I a fost obţinut de Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, pentru prezentarea site-ului http://comenius.ieslasegarra.com, realizat în cadrul Proiectului de parteneriat şcolar multilateral Comenius “Amazing Europe”, Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

Premiul pentru Cel mai original, util şi interesant produs a fost obţinut de macheta funcţională realizată de elevii de la Grup Şcolar „Petru Rareş” Botoşani, în cadrul Proiectului de parteneriat şcolar multilateral Comenius “Energy future of my town / Viitorul energetic al oraşului meu” , Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

Produsele finale înscrise în concurs au fost realizate şi în cadrul altor tipuri de proiecte comunitare, precum eTwinning, precum Proiectul “Kids in Amazing Boxes (KAB)”, de la Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 Botoşani, care s-a distins cu o menţiune.

Etapa naţională va avea loc la Piatra-Neamţ, in perioada 15-17 aprilie 2011.