Comenius

Proiect Comenius « European Literacy and Citizenship Education” (ELICIT)

Proiectul multilateral Comenius “European Literacy and Citizenship Education” (ELICIT) face parte din Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Programul Sectorial Comenius şi este finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, se va derula pe o durată de 36 de luni, începând cu 01.10.2010, de către 27 de organizaţii/instituţii partenere din Franţa, Ungaria, Bulgaria, Olanda, Suedia, Belgia, Spania şi România (I.Ş.J. Botoşani şi AEDER).

Organizaţia coordonatoare este L’Université de Limoges-IUFM du Limousin, UNILIM, din Franţa.

Acest proiect este conceput pentru a realiza:

- Un cadru de referinţă a competenţelor (a şti şi a şti să faci) care constituie cultura cetăţeniei europene.

- O bază de date a resurselor existente, care sunt necesare pentru a pune în practică educaţia pentru cetăţenie europeană în şcoli primare, gimnaziale, licee şi învăţământ superior, inclusiv în cadrul formării iniţiale a cadrelor didactice.

- Un portofoliu al Cetăţeanului European, menţionând domeniile de competenţă şi nivelurile de reuşită.

ELICIT este un proiect multilateral cu o durată de trei ani, bazat pe transdisciplinaritate.

Metodologia va cuprinde:

-Crearea unei prime versiuni a instrumentelor menţionate mai sus; experimentarea lor şi evaluarea în situaţii reale;

-Rescrierea cadrului de referinţă, a bazei de date şi a Portofoliului pentru o a doua etapă a experimentării şi evaluării;

-O versiune finală a cadrului de referinţă, a bazei de date şi a Portofoliului Cetăţeanului European, care vor fi traduse în limbile oficiale ale parteneriatului;

-Un site web pentru a disemina rezultatele;

-Două seminarii publice pentru a disemina logica internă, metodologia şi rezultatele proiectului.

-Seminarii pentru elevii/studenţii şi cadrele didactice stagiare de-a lungul derulării proiectului. Seminariile vor furniza elevilor şi studenţilor, cadrelor didactice din parteneriat ocazia de a se familiariza cu instrumente, cu logica internă şi metodologia.

Se va crea şi un cadru pentru reflecţie, evaluare şi îmbunătăţirea instrumentelor.

Se doreşte a se propune o a 6-a secţiune din EUROPASS: “Pass-ul cetăţeanului european” şi a organiza stagii de formare continuă Comenius în 2014 şi 2015.