Arhiva POS-DRU

Comunicat de presa CESPeT - august 2011

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în parteneriat cu VIA University College Danemarca, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila desfăşoara proiectul strategic„Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi - CESPeT”.

 Proiectul este co-finanţat prin Fondul Social European şi se desfăsoară la nivel naţional şi transnaţional în perioada 2010-2013.

În cadrul strategiei de prevenire şi combatere a fenomenului de abandon şcolar în rândul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale propuse de către proiectul CESPeT se înscrie organizarea unei tabere specializate pentru copiii cu dizabilităţi auditive, vizuale şi locomotorii şi părinţii acestora. 400 de copii din cele 6 judeţe partenere alături de 100 de părinţi participă la programele de educaţie şi terapie prin artă, la Călimăneşti, în perioada: 07.08.2011 - 27.08. 2011.

Săptămâna aceasta la Calimăneşti se află ultima serie, cu 250 de participanţi. Programul educaţional al taberei include ateliere de teatru, de arte plastice, dans, sport, fotografie, vizând obiective precum: dezvoltarea capacităţii de interrelaţionare, a capacităţii de lucru în echipă, creşterea stimei de sine,stimularea abilităţilor practice dar şi a exprimării verbale şi scrise. În vederea dezvoltării abilităţilor sociale ale copiilor cu CES, sunt organizate seri distractive şi excursii la obiective turistice din zona. Părinţii însoţitoriparticipă la activităţi comune cu elevii şi beneficiază de unprogram special de consiliere.

Tabăra va fi reluată în vara anului 2012.