Arhiva POS-DRU

Comunicat de presa Proiect „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii” - august 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

 Volumul imens de informaţii acumulate, dinamismul extraordinar al mijloacelor de comunicare, deschiderea fără precedent a lumii în care trăim ne obligă să reconsiderăm întregul proces instructiv educativ şi în primul rând modalităţile de comunicare. Acest obiectiv general şi-l propune Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii”, ID 63576. Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, proiectul vizează 5000 de cadre didactice din regiunile nord-vest şi nord-est ale României.

Este un proiect centrat pe dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, prin oferirea de oportunităţi de formare în domeniul proiectării, implementării şi evaluării curriculum-ului naţional şi al instruirii diferenţiate. Activităţile de formare vor susţine înţelegerea faptului că limba si literatura româna în învăţământul preuniversitar trebuie predată şi însuşită ca o disciplină de cultură generală, al cărei studiu nu are ca finalitate specializarea filologică a elevilor, ci construirea competenţei de comunicare şi a competenţei culturale. Prin aplicarea noilor programe, profesorii trebuie să aibă în vedere monitorizarea progresului elevilor în privinţa construirii competenţei lor culturale, care asigură conştientizarea particularităţilor identităţii proprii, în raport cu identitatea naţională. Printr-un program de formare continuă modern, proiectul contribuie la dezvoltarea competenţelor pedagogice şi de didactica Limbii Române.

Se află în plină desfăşurare înscrierea cursanţilor ce vor urma acest program de pregătire. Cursul se adresează în primul rând profesorilor de limba şi literatura română dar şi profesorilor pentru învăţământul primar. Proiectul îşi propune să răspundă şi doleanţei cadrelor didactice de a urma cursuri de perfecţionare fără a fi obligaţi să facă deplasări costisitoare în centrele universitare, pregătirea urmând a se desfăşura în 11 centre aflate pe teritoriul judeţului Botoşani.

Reamintim celor interesaţi că, după absolvirea programului, participanţii vor primi atestate de formare continuă, acreditate de MECTS, purtătoare a 50 de credite profesionale transferabile.

Pentru înscriere sunt necesare:

- o cerere-tip (postată pe site-ul IŞJ Botoşani) şi

- un CV în format Europass.

Înscrierile se primesc până la data de 15 septembrie 2011, la sediul I.Ş.J. Botoşani. Persoane de contact: Prof. Dr.Cristina Manolache şi Prof. Iulia Şlincu.

Manager proiect,

Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei