Alte proiecte

Conferinţa Naţională eTwinning 2011

Conferinţa Naţională eTwinning 2011

În perioada 20-22 octombrie, Centrul pentru Inovare în Educaţie – TEHNE a organizat, la Sinaia, Conferinţa Naţională eTwinning 2011, dedicată factorilor de decizie din sistemul românesc de educaţie. Au fost invitaţi inspectori şcolari generali, inspectori şcolari pentru programe şi proiecte europene, directori ai Caselor Corpului Didactic, cadre didactice laureate ale competiţiei europene eTwinning – şi invitaţi din cadrul Comisiei Europene, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi reprezentanţi ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi ai Centrului pentru Inovare în Educaţie, instituţiile care coordonează acţiunea în România. Din judeţul Botoşani au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, ai Casei Corpului Didactic şi ai Şcolii cu clasele I-VIII nr. 11 Botoşani.

Au fost popularizate proiectele de succes şi rezultatele obţinute de cadrele didactice din ţara noastră, a fost facilitat transferul de idei şi de bune practici şi au fost evidenţiate beneficiile eTwinning din punct de vedere al sistemului de învăţământ, al şcolilor, elevilor şi profesorilor. Astfel, Prof. Cristina Maria Aioniţoaei de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 Botoşani a prezentat proiectul “Kids in Amazing Boxes”, realizat în colaborare cu o şcoală din Finlanda şi premiat în cadrul Conferinţei Anuale eTwinning 2011 de la Budapesta.

Conferinţa a urmărit să genereze noi direcţii de colaborare şi de susţinere a Acţiunii eTwinning la nivel naţional şi regional şi să identifice modalităţi de asigurare a recunoaşterii activităţii profesorilor participanţi.

Programul eTwinning este o acţiune a Comisiei Europene dedicată parteneriatelor şi colaborărilor dintre şcoli din Europa şi face parte din Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii – Componenta Comenius. Acţiunea eTwinning a fost lansată în 2005, cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa. Ulterior, scopurile acţiunii s-au consolidat, platforma etwinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reunind peste 140.000 de cadre didactice din peste 86.000 de şcoli. În România, acţiunea eTwinning este coordonată de Centrul pentru Inovare în Educaţie – TEHNE (www.tehne.ro), în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (www.ise.ro).

Mai multe informaţii şi detalii: http://www.etwinning.ro