Alte proiecte

Stagiu de perfecţionare a profesorilor de limba franceză la Sofia, Bulgaria

Prin intermediul ARPF (Asociaţia Română a Profesorilor de Franceză) am fost informată că se organizează stagii de formare pentru profesorii de limba franceză la sediul CREFECO (Centrul regional francofon pentru Europa centrală şi orientală) din Sofia, Bulgaria. Fiind acceptată candidatura pe care am trimis-o organizatorilor, în perioada 26-30 septembrie 2011 am urmat cursul doamnei Françoise Demougin de la IUFM Montpellier, Franţa, „Ingénierie de la formation”.

Stagiul a reunit 18 cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din Europa Centrală şi Orientală (3 profesori din fiecare ţară). Activităţile stagiarilor au urmărit realizarea a trei obiective: îmbogăţirea competenţelor profesionale, accesul la practici inovatoare în didactica limbii franceze, dezvoltarea competenţelor de autoanaliză. Mai întâi a fost abordată problema pregătirii lecţiei, apoi a desfăşurării ei şi, în sfârşit, a autoanalizei după realizarea orei de limba franceză. A fost trasat profilul profesorului modern şi s-a lucrat la dezvoltarea capacităţii de adaptare a lecţiei la contextul de învăţare.

Cel mai important aspect al stagiului a fost analiza unor secvenţe filmate aduse de înşişi participanţii la stagiu. Astfel am putut urmări în ce măsură cadrele didactice realizează în timpul lecţiei următoarele aspecte: etica, alegerea metodelor şi a suporturilor variate, ordinea activităţilor şi situarea lor în raport cu proiectul instituţiei de învăţământ. Stagiarii au format o echipă unită, fapt ce a dus la un schimb permanent de practici şi reflecţii asupra învăţării limbii franceze ca limbă străină. Transportul, masa şi cazarea au fost asigurate de instituţia organizatoare, care a gestionat impecabil toate detaliile referitoare la stagiu, de la întâmpinarea oaspeţilor până la materialul pedagogic pus la dispoziţie.

Prof. Maria Sarbu