Alte proiecte

Journées de réflexion pédagogique

Journées de réflexion pédagogique, Focşani, 19-20 noiembrie 2011

Asociaţia Română a Profesorilor de Limba Franceză (ARPF) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea au organizat în perioada 19-20 noiembrie la Colegiul “Unirea” din Focşani o conferinţă naţională cu tema “Pour une approche actionnelle dans l’enseignement du FLE” (Pentru o abordare activă a predării FLE – Français Langue Etrangère – franceza ca limbă străină).

La conferinţă au participat, alături de alţi invitaţi de seamă, Michel Soignet, ataşat la Serviciul Cultural de la Ambasada Franţei în România, Manuela Anghel – inspectorul şcolar general pentru limbi romanice în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cristina Grigore, preşedintele ARPF.

Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu un program artistic oferit de elevii colegiului, care au interpretat mai multe piese în limba franceză şi au pus în scenă dansuri tradiţionale scoţiene, precum şi dansuri de societate. Conferinţa a reunit profesori şi inspectori de limba franceză din diferite judeţe ale ţării care au participat la ateliere de lucru pe tematici didactice de actualitate.

Am participat la conferinţă ca formator, cu atelierul „Enseigner le français autrement” (A preda franceza diferit), demultiplicare a stagiului „Ingénierie de la formation” la care participasem la sfârşitul lui septembrie (26-30 septembrie) la sediul CREFECO (Centrul regional francofon pentru Europa centrală şi orientală) din Sofia, Bulgaria.

Am fost încântată de faptul că atelierul a fost considerat util şi atractiv de către participanţi şi a constituit un prilej de real schimb de experienţă privind didactica limbii franceze.

prof. Maria Sârbu