Comenius

Educaţie în spiritul cetăţeniei europene

Educaţie în spiritul cetăţeniei europene Definirea competenţelor necesare cadrelor didactice în vederea dezvoltării educaţiei în spiritul culturii cetăţeniei europene, stabilirea unei baze de date cu resurse disponibile în acest domeniu, elaborarea unui portofoliu.Iată obiectivele propuse pentru septembrie 2013, în cadrul proiectului multilateral Comenius „European Literacy and Citizenship Education”. Cea de a treia reuniune de proiect a avut loc în Spania, în perioada 1-5 februarie 2012. Participanţii (provenind din Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Ungaria, Olanda, România, Suedia) au fost găzduiţi de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea din Cordoba. Viitoarea reuniune de proiect va avea loc la Bruxelles, în perioada 27-29 septembrie 2012, în timpul căreia se va organiza un Seminar public. Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius, Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii.