Leonardo da Vinci

ACEMISE :Améliorer la Collaboration Et la Mobilité de l`Inspection Scolaire en Europe

ACEMISE :Améliorer la Collaboration Et la Mobilité de l`Inspection Scolaire en Europe

In perioada 27 februarie-10 martie 2012, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani derulează, în colaborare cu Académie de Nancy-Metz din Franţa, Proiectul Leonardo da Vinci, Mobilităţi - PLM, LLP „ACEMISE : Améliorer la Collaboration Et la Mobilité de l`Inspection Scolaire en Europe”. In această perioadă sunt efectuate vizite în unităţile şcolare, întâlniri cu cadre didactice, elevi, părinţi, asistenţe la ore, discuţii legate de tematica proiectului, alte activităţi specifice. Se vor prezenta sistemele educaţionale din România şi din Franţa, specificul inspecţiei şcolare, specificul sistemului din judeţul Botoşani, studiul programelor şcolare. Plasamentul are ca obiectiv şi colaborarea dintre autorităţile locale şi regionale privind misiunea încadrul educaţiei. De la Académie de Nancy-Metz din Franţa participă 8 inspectori şcolari, care au ca discipline de specialitate: Ştiinţe şi tehnici industriale în învăţământul tehnic, limba germană, Matematică şi Ştiinţe în învăţământul ehnic, Educaţie fizică şi sport, Proiecte europene şi internationale.