Comenius

Reuniune de proiect de parteneriat scolar multilateral Comenius -Scoala cu clasele I-VIII nr 1 Ungureni

Reuniune de proiect de parteneriat scolar multilateral Comenius, Afyonkarahisar, 12-16 martie 2012

Scoala cu clasele I-VIII nr 1 Ungureni, Botoşani

În perioada 11- 15 martie 2012 a avut loc a cincea reuniune de proiect multilateral Comenius, în cadrul parteneriatului şcolar « Green World Around Us », în oraşul Afyonkarahisar, Turcia.

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene şi face parte din Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Programul Sectorial Comenius.

Au participat reprezentanţi din şcolile partenere din Turcia, Spania, Bulgaria, Slovacia, Romania si Grecia. Echipa care a reprezentat Scoala cu clasele I-VIII nr 1 Ungureni, a fost formată din d-ul prof. Sandu Marcel (coordonator de proiect), d-na prof. Muraru Magda - Claudia şi elevii : Minciună Emanuela, Cărăuşu Monica, Huştiuc Vlad (cl. a VI a), Zaharia Sorina (cl. a VII a). Activităţile derulate de şcoala din Turcia au fost diverse : vizitarea şcolii Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu, vizitarea unor locuri importante din Afyon ( Muzeul Mevlevi, Case Restaurate, Primăria), vizitarea unui centru de reciclare a deşeurilor solide, vizitarea Universităţii « Kocatepe » ; de asemenea , au fost discuţii pe marginea următoarei întâlniri în Grecia, prezentarea atlasului de animale (unul din produsele proiectului), discuţii privind produsul final (un site) şi o excursie la Ankara unde am vizitat mausoleul lui Atatürk şi grădina zoologică.

Aceste activităţi au fost benefice ducând la îndeplinirea obiectivelor proiectului : protecţia naturii şi a mediului înconjurător, curăţirea unor zone din regiunile învecinate şi din zonele protejate, separarea deşeurilor, cunoaşterea florei şi faunei din regiunile tuturor ţărilor partenere, extinderea experienţei de cunoaştere a propriilor regiuni, crearea unor produse ale muncii comune rezultate din problemele de mediu,utilizarea cunoştinţelor din proiect în materii şcolare ca: geografie, ştiinţă, engleză, informatică. Ca şi în celelalte ţări şi această experienţă a fost una deosebită atât pentru noi , cadrele didactice cât şi pentru elevii noştri.

Prof. Muraru Magda - Claudia –membru al echipei de proiect