Alte proiecte

ARPF - Botosani

Activitati derulate de membrii ARPF - Botosani si rezultatele obtinute in anul 2011.

ARPF – FILIALA BOTOŞANI

 

CONSFĂTUIRI, PERFECŢIONĂRI, SIMPOZIOANE JUDEŢENE, NAŢIONALE, PROGRAME, PROIECTE, FESTIVALURI, ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIU

 

Nr.

crt.

Participare la

Instituţia organizatoare

Perioada/Participanţi

1.

Constituirea Filialei Botoşani din cadrul ARPF

 

ARPF

31 ianuarie 2011

 

 

2

Concursuri şcolare :

-   olimpiada de limba franceză

Faza locală, jud. şi naţională

-   „Cangurul Lingvist”

 

-   Alte concursuri 

 

ISJ Botoşani

 

Fundaţia pentru Integrare Europeană Sigma şi MECTS

 

Februarie - martie 2011

 

Noiembrie 2011

3.

VizaFLE

Lansarea oficială a site-ului VizaFLE, Bucureşti

Serviciul Cultural, Ambasada Franţei la Bucureşti

21 martie 2011

Prof. Rodica Mighiu

Prof. Mihaela Barbacaru

Prof. Gabriela Mangîr

Prof. Constantin Giosu

4.

„Săptămâna francofoniei”

„Săptămâna Comenius”

În toate şcolile

Martie 2011

02-09 mai 2011

5.

Festivalul de Teatru Francofon, Botoşani

Grupul Şcolar „Elie Radu ” Botoşani

4 aprilie 2011

Profesori de la :

Grupul Şcolar „Elie Radu ” Botoşani

Liceul “Ştefan cel Mare” Vorona, Colegiul Economic “Octav Onicescu”, Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” Botoşani, Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani

 

6.

Journées de Réflexion Pédagogique, Baia Mare

Secţiunea regională Maramureş, ARPF

 

14-15 mai 2011

Prof. Mihaela Barbacaru

7.

Stagiu de formare continuă, Sofia, Bulgaria

CREFECO (Centre régional francophone pour l`Europe centrale et orientale)

 

13-17 iunie 2011

Alina Cristina Boca, Colegiul Economic "O.Onicescu" Botoşani

8.

Cursuri de formare continuă „Abordări didactice ale limbilor moderne”

Casa Corpului Didactic Botoşani

26.06-09.07.2011

Iunie-iulie 2011

Membri ARPF Botoşani

9.

Congres FIPF, Praga, Cehia

Federaţia Internaţională a Profesorilor de Franceză

7-10 septembrie  2011

Prof. Rodica Mighiu

Prof. Gabriela Mangîr, C.N. ”A.T. Laurian”

10.

Parteneriat franco-român

Şcoala nr. 6 „Grigore Antipa” şi Collège Molière

Beaufort-en-Vallée, Franţa

Septembrie 2011-  perioadă nedeterminată

Prof. Dorina Măntăluţă

11.

Parteneriat între şcoli

“Călători virtuali în lumea limbii lui Voltaire”

Şcolile 7, 11 şi 17

Membri ARPF Botoşani

12.

Stagiul de formare continuă  La perspective actionnelle dans l’enseignement du FLE”

Centrul Cultural Francez Iaşi

22-25 septembrie 2011

Prof. Maria Sârbu, Şc. Româneşti

13.

Stagiu de formare continuă, „Ingénierie de la formation”

CREFECO, Sofia, Bulgaria

26-30 septembrie 2011

Prof. Maria Sârbu, Şc. Româneşti

14.

Stagiu de formare continuă, Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

28-30 octombrie 2011

·   Prof. Tulbureanu Gabriela - Şcoala “Octav Băncilă” Corni

·  Prof. Alexandru Cristina - Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 Botoşani

·  Prof. Tarabuzan Elena-Odette - Grupul Şcolar "Alexandru cel Bun" Botoşani

·  Prof. Maftei Alina Florentina  - Şcoala Buzeni, jud. Botoşani

·  Prof. Stoica Iulia-Maria - Colegiul Naţional "Grigore Ghica" Dorohoi

·  Prof. Boca Alina - Colegiul Economic "O.Onicescu" Botoşani

15.

Journées de Réflexion Pédagogique, Focşani

ARPF Vrancea

18 nov. 2011

Prof. Constantin Giosu

Prof. Maria Sarbu

16.

Atelier de lucru „Competenţe orale de comunicare în limba franceză”- „Festivalul Naţional al Şanselor Tale”

Casa Corpului Didactic Botosani

Decembrie 2011

Participări ale membrilor ARPF Botoşani

 

CONCURSURI

 

·        „Belgique Romane”

Diploma pentru creativitate şi excelenta cunoaştere a limbii franceze, din partea Asociaţiei Belgiene a Profesorilor de Franceză, elevul Cătălin-Cristian Pomîrleanu, clasa a XI-a de la Colegiul "Grigore Ghica" din Dorohoi, Prof. Iulia Stoica

 

Diplome de participare :

Iulia Maria Stoica Colegiul Naţional "Grigore Ghica" din Dorohoi

Gretti Cucoreanu Colegiul Naţional "Grigore Ghica" din Dorohoi

Maria Sârbu Şcoala Româneşti

 

·        „Dis-moi 10 mots qui nous relient”

Juriu - faza judeţeană : Prof. Rodica Mighiu, Prof. Mihaela Barbacaru, Prof. Gabriela Mangîr, Prof. Dorina Măntăluţă, Prof. Constantin Giosu

 

 

 

Rezultatele selecţiei "Dis-moi 10 mots qui nous relient" faza naţională

ARPF – Filiala Botoşani, Ediţia 2011

Secţiunea Poezie :

- clasele VII-VIII :

Premiul I - « La Solidarité » - Cristina Bulat, clasa a VIII-a, Şcoala cu clasele I-VIII Româneşti, prof. Maria Sârbu

- clasele IX-X:

Premiul I - “Liberté, égalité, solidarité” – Nicorici Mădălina, clasa a IX-a B, Colegiul Naţional “A. T. Laurian” Botoşani, prof. Rodica Mighiu

 - Clasele XI-XII:

Premiul I - “La Solidarité” – Oana Racu, clasa a XI-a G, Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi, prof. Gretti Cucoreanu

Secţiunea Poster/afiş:

 - clasele VII-VIII:

Premiul I - “Fête de l’amitié” – Hospode Ştefana, clasa a VII-a, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 “Grigore Antipa” Botoşani, prof. Mihaela Barbacaru

- clasele IX-X:

Premiul I -“Ensemble on peut” – Chiţac Mădălina, clasa a X-a F, Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi, prof. Gretti Cucoreanu

 

·        Concursul „Cangurul Lingvist” – proba de baraj, faza naţională :

 

Premiul II - Niculi Andreea, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 „Elena Rareş”, Botoşani,  prof. Nicoleta Pârvu

 

 

·        Concurs Interjudeţean: „Primăvara poeţilor”, Râmnicu-Vâlcea, ediţia martie 2011

 

   Premiul I  - Lupaşcu Andreea şi Răileanu Ana-Maria, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 „Elena Rareş”, Botoşani,  prof. Nicoleta Pîrvu

 

 

·        Concurs naţional de poezie în limbile franceză şi engleză:„Poezia Copilăriei Europene”, Piatra-Neamţ, ediţia a III-a, 2011

     

 Premiul III - Zugravu Daria, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 „Elena Rareş”, Botoşani,  prof. Nicoleta Pârvu

 

 

·        Concurs Comptines et Chansons enfantines „Charlotte Sibi” mai 2011, concurs naţional de limba franceză (interpretare a poeziilor tradiţionale prin desen, cântec şi dans) coordonat de Centrul Cultural Francez – Iaşi

   Etapa I:

Premiul I  - Reoseanu Raluca, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 „Elena Rareş”, Botoşani,  prof. Nicoleta Pârvu

                        - Sanda Oana, Şcoala cu clasele I-VIII Româneşti, jud. Botoşani, prof. Maria Sârbu

 

Premiul II  - Raileanu Ana-Maria,  Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 „Elena Rareş”, Botoşani,  prof.                    Nicoleta Pârvu

                        - Alexa Florina, Şcoala cu clasele I-VIII Româneşti, jud. Botoşani, prof. Maria Sârbu

 

Premiul III - Amateesei Miriam, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 „Elena Rareş”, Botoşani,  prof. Nicoleta Pârvu

                        - Rinder Lavinia + desen publicat în Les Cahiers de Charlotte, ediţia Primăvara 2011,

  Şcoala cu clasele I-VIII Româneşti, jud. Botoşani, prof. Maria Sârbu

 

Etapa a II-a (cântec şi dans):

Premiul III - Sanda Oana, Alexa Florina, Burlacu Andreea, Râmbu Mădălina, Tucanu Gabriela,         clasa a VII-a A, Şcoala cu clasele I-VIII Româneşti, jud. Botoşani, prof. Maria Sârbu

 

 

·        Concurs „Mathématiques Sans Frontières, Junior” 2011

 

Premiul I - clasa a VII-a A, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 „Elena Rareş”, Botoşani,  prof. Nicoleta Pârvu

 

 

Materiale de specialitate publicate

 

·        „Les chansons enfantines en classe de français”. în revista de pedagogie Les Cahiers de Charlotte, ediţia Primăvara 2011, Ed. Institutul European, Iaşi, 2011, prof. Maria Sârbu, Şcoala cu clasele I-VIII Româneşti, jud. Botoşani

·        Teste pentru concursul « Orthofrançais », Editura Nomina, Bucureşti, 2011, prof. Mihaela Barbacaru, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 “Grigore Antipa” Botoşani

 

Diseminări

 

·        În perioada ianuarie-iunie 2011 - Utilizarea la orele de franceză a competenţelor dobândite la cursul de formare continuă Comenius „Stage d’observation de l’enseignement général, technique et professionnel sur le territoire rural en Aquitaine” din perioada 4-15 octombrie 2010, Bordeaux, Franţa prof. Maria Sârbu, Şcoala cu clasele I-VIII Româneşti, jud. Botoşani

·        3 diseminări ale stagiului „Ingénierie de la formation” din 26-30 septembrie 2011, Sofia, Bulgaria, organizat de CREFECO, prof. Maria Sârbu, Şcoala cu clasele I-VIII Româneşti, jud. Botoşani

 

 

Material realizat de Prof. Mihaela Barbacaru si Prof. Rodica Mighiu, cf. informatiilor primite de la membrii ARPF-Botosani.