Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Mentoratul cadrelor didactice

CENTRALIZATOR PRIVIND REZULTATUL EVALUARII LA PROBA PRACTICA

Centralizatorul privind rezultatul evaluarii la proba practica. Centralizatorul il completeaza coordonatorul comisiei. Coordonatorul comisiei preda, pentru fiecare candidat, pana pe 30 mai 2012, inspectorului scolar pentru mentorat, urmatoarele documente: - Centralizatorul completat de coordonatorul comisiei; - 3 Fise de evaluare I completate de fiecare membru de comisie; - 3 Fise de evaluare II completate de fiecare membru de comisie; - 1 Fisa de observare a lectiei completata de candidat.

Document atasat: Cetralizator evaluare proba practica