Alte proiecte

CARAP - o nouă abordare a predării și învățării limbilor străine

CARAP - o nouă abordare a predării și învățării limbilor străine

In perioada 30 mai – 1 iunie 2012, a avut loc Reuniunea proiectului cu tema “Competențele plurilingvistice și interculturale; descriptori și materiale didactice”, organizată în cadrul Centrului European de Limbi Moderne – CELM al Consiliului Europei, program de formare destinat experților în limbi moderne din învățământul preuniversitar (coordonator: Anna Schröder-Sura, din Germania, co-animatori: Michel Candelier, Franța; Petra Daryai-Hansen, Danemarca; Ildikó Lörincz, Ungaria).
Scopul principal a fost prezentarea instrumentelor elaborate în cadrul proiectului CARAP (Cadru de Referință pentru Abordarea Plurilingvistică a limbilor și a culturilor), pentru a sprijini dezvoltarea competențelor plurilingvistice și interculturale pentru toate nivelurile: Referențialul Competențe și Resurse, o bază de date cu materiale didactice on-line și module de formare. Sunt numite « Approches plurielles des langues et des cultures » strategiile didactice care pun în practică activitățile de predare-învățare ce implică în același timp mai multe varietăți lingvistice și culturale.
Există patru tipuri de abordări plurilingvistice: trezirea interesului față de limbi, intercomprehensiunea între limbi înrudite, abordarea interculturală și didactica integrată a limbilor. In prezent, nu mai vorbim de învățarea unei limbi, a două sau chiar a trei limbi străine, fiecare în mod independent, ci de dezvoltarea unui repertoriu lingvistic în care toate competențele lingvistice să-și găsească locul și să fie puse în valoare, de capacitatea de a recunoaște/identifica mai multe limbi străine/mai multe culturi, de a face conexiuni între ele, de a le înțelege pornind de la limbile / culturile deja cunoscute sau de a le compara.
Mai multe informații despre acest proiect se află pe site-ul: http://carap.ecml.at/
Prof. Dr. Rodica Mighiu
Centrul de documentare şi diseminare a proiectelor Consiliului Europei - Botoșani