Arhiva POS-DRU

Comunicat presa - proiect ID 57406 - 29 iunie 2012

Comunicat presa - proiect ID 57406 - 29 iunie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

în cadrul proiectului „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”

Iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, Casa Corpului Didactic Maramureş, Casa Corpului Didactic Botoşani, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi SIVECO Romania, şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul vizează formarea a 5.400 de cadre didactice, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

In data de 29 iunie 2012 a avut loc o şedinţă de proiect la nivelul parteneriatului, cu ocazia aprobării unui nou partener nr. 4 – Universitatea Danubius din Galaţi şi a unui nou reprezentant legal din cadrul Beneficiarului – Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani.

 Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea competenţelor personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile a cadrelor didactice cu ajutorul instrumentelor digitale şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din educaţie.

Obiectivul general se aliniază cerinţelor Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 care promovează dezvoltarea socio-economică a României, bazată pe cunoaştere, în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene, şi ale POS DRU - prin corelarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă. În contextul acestui obiectiv, schimbul de experienţă şi formarea continuă pe o platformă colaborativă on-line, precum şi încurajarea accesului şi a participării profesorilor la oportunităţile oferite de proiect prin diseminarea rapidă informaţiilor, sunt esenţiale.

Astfel, odată cu lansarea portalului, cei 5.400 de profesori din grupul ţintă al proiectului din judeţele Botoşani şi Maramureş îşi vor crea conturi de utilizator pe platforma online pentru a participa la sesiunile de suport la distanţă şi pentru a beneficia de resursele în format electronic puse la dispoziţia lor.

După parcurgerea integrală a cursurilor de către cadrele didactice şi după finalizarea proiectului, platforma online va fi constant actualizată cu informaţii, ştiri şi resurse utile, precum şi cu linkuri la cursuri specializate pentru profesori, constituind un pachet important de resurse şi noutăţi, oricând la dispoziţia celor interesaţi.

Portalul susţine creşterea numărului cadrelor didactice din grupul ţintă formate şi certificate pe modulele de curs, precum şi dezvoltarea oportunităţilor de carieră a acestora. Punerea în practică a conceptului de educaţie permanentă reprezintă una dintre priorităţile sistemului nostru de educaţie, fiind un mijloc de racordare a formării profesionale la noile cerinţe ale societăţii bazate pe cunoaştere.

Contact: office.isjbt@gmail.com

Responsabil cu activităţile de diseminare, imagine, feedback şi comunicare

Prof. Daniel Cojocariu