Comenius

Anunţ selecţie echipa de proiect ELICIT

Anunţ selecţie

echipa de proiect din cadrul proiectului multilateral Comenius, LLP, cu titlul „European Literacy and Citizenship Education„ (ELICIT), nr. ELICIT – 510624-LLP-1-2010-1-FR-COMENIUS-CMP

 

In perioada 24 august – 3 septembrie 2012, se va realiza selecţia echipei de proiect multilateral Comenius, LLP, cu titlul „European Literacy and Citizenship Education„ (ELICIT), nr. ELICIT – 510624-LLP-1-2010-1-FR-COMENIUS-CMP, pentru anul scolar 2012-2013.

Criteriile de selecţie sunt:

- Inspector şcolar de specialitate la I.Ş.J. Botoşani;

- Experienţă în derularea de proiecte (implementare, monitorizare, evaluare, diseminare/valorizare);

- Competenţe lingvistice (limba franceză / limba engleză);

- Competenţe digitale;

- Disponibilitate de a lucra în echipă;

- Disponibilitate de a lucra peste program;

- Toleranţă, spirit civic.

Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură.

Pentru participarea la selecţie, se va depune la Secretariatul I.Ş.J. Botoşani, până în data de 03 septembrie 2012, la orele 12.00, un dosar de candidatură, care va conţine:

- O cerere adresată Inspectorului Şcolar General;

- Un exemplar din CV-ul Europass.

Rezultatele selecţiei se vor comunica în data de 03.09.2012.