Alte proiecte

Consfătuirea judeţeană pentru Proiecte educaţionale şi programe comunitare 2012

Consfătuirea judeţeană pentru Proiecte educaţionale şi programe comunitare 2012

Consfătuirea judeţeană pentru Proiecte educaţionale şi programe comunitare a avut loc vineri, 14 septembrie 2012, de la orele 13.00, la Colegiul Naţional „A. T. Laurian” din Botoşani.

Au participat responsabilii de proiecte şi programe comunitare din unităţi şcolare din judeţul Botoşani.

Au fost prezentate:

- rezultatele obtinute in Romania in cadrul derularii proiectelor europene din ultimii 15 ani;

- analiza activităţii privind derularea proiectelor educaţionale şi programelor comunitare din anul scolar 2011-2012; - priorităţile/direcţiile de acţiune pentru anul şcolar 2012-2013;

- termenele limită pentru depunerea candidaturilor pentru Apelul naţional 2012/2013;

- diseminări/valorizări proiecte: proiecte de parteneriat şcolar multilateral Comenius (Şcoala cu clasele I-VIII nr. 13 Botoşani, Şcoala cu clasele I-VIII Dorobanti, com. Nicseni) proiecte de parteneriat şcolar bilateral Comenius (Şcoala cu clasele I-VIII nr. 14 Botoşani), mobilităţi individuale de formare continuă Comenius (Prof. Sandu Cristina), proiecte derulate de I.S.J. Botosani; au fost prezentate / oferite materiale informative/produse finale.

- sărbătorirea Zilei Europene a Limbilor (ZEL) – Centrul de documentare şi diseminare a proiectelor Consiliului Europei/punct national de contact; au fost oferite pliante si afise in vederea sarbatoririi ZEL 2012;

-sugestii, propuneri.