News fizică

Programe şcolare valabile în anul şcolar 2018 - 2019 - gimnaziu

Programe şcolare valabile în anul şcolar 2018 - 2019 - gimnaziu pot fi accesate la adresa:

http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx