Comenius

Proiect Comenius « European Literacy and Citizenship Education” (ELICIT) - a patra reuniune de proiect

Proiect Comenius « European Literacy and Citizenship Education” (ELICIT) - a patra reuniune de proiect

 

Proiectul multilateral Comenius “European Literacy and Citizenship Education” (ELICIT) face parte din Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Programul Sectorial Comenius şi este finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene; se deruleaza pe o durată de 36 de luni, începând cu 01.10.2010, de către 16 de organizaţii/instituţii partenere din 8 ţări (Franţa, Ungaria, Bulgaria, Olanda, Suedia, Belgia, Spania şi România (I.Ş.J. Botoşani şi AEDER)). Grantul acordat I.Ş.J. Botoşani este de 12.028,00 Euro.

Organizaţia coordonatoare este L’Université de Limoges-IUFM du Limousin, UNILIM, din Franţa iar partenerii provin din organizaţii diferite: secţii naţionale ale Asociaţiei Cadrelor didactice din Europa, Casa Europei din Paris, universităţi (UNILIM-IUFM şi UBO-IUFM - Franţa, USOS-Suedia, UCO-Spania, KEFO – Ungaria), instituţii de formare (FESeC – Belgia), Inspectorat şcolar (I.Ş.J. Botoşani).

In perioada 26-30 septembrie 2012, a avut loc a patra Reuniune de proiect, la Bruxelles-Belgia, la care au participat reprezentanţi din toate instituţiile partenere; din partea I.Ş.J. Botoşani au participat Prof. Mihaela Huncă – inspector şcolar general şi Prof. Dr. Rodica Mighiu – inspector şcolar pentru proiecte educaţionale şi programe comunitare, care fac parte din echipa de proiect.

In cadrul acestei reuniuni de proiect au fost realizate activităţi pe ateliere de lucru, având ca obiectiv crearea unei prime versiuni a următoarelor instrumente de lucru:

- o bază de date a resurselor existente, care sunt necesare pentru a pune în practică educaţia pentru cetăţenie europeană în şcoli primare, gimnaziale, licee şi învăţământ superior, inclusiv în cadrul formării iniţiale/continue a cadrelor didactice. Aceasta va fi îmbogăţită pe parcursul derulării proiectului.

- un portofoliu al Cetăţeanului European – o a 6-a secţiune a Portofoliului Europass, menţionând domeniile de competenţă şi nivelurile de reuşită: “Pass-ul cetăţeanului european”.

-aplicaţii pe site-ul web pentru a disemina rezultatele proiectului: http://www.elicitizen.eu/

- un cadru pentru reflecţie, evaluarea şi îmbunătăţirea instrumentelor.

- propuneri de sustenabilitate: crearea unei reţele între universităţile partenere, depunerea unei candidature pentru un proiect Comenius – Reţele, crearea unui curs de formare continuă pentru cadre didactice Comenius/Grundtvig.

In perioada următoare se va colabora pentru realizarea versiunii finale a instrumentelor menţionate mai sus, experimentarea/pilotarea şi evaluarea acestora în situaţii reale.

Se vor organiza, de asemenea, seminarii pentru elevii/studenţii şi cadrele didactice de-a lungul derulării proiectului. Seminariile vor furniza elevilor şi studenţilor, cadrelor didactice din parteneriat ocazia de a se familiariza cu instrumente, cu logica internă şi metodologia.

Fiecare partener va realiza câte două activităţi de diseminare care se vor concretiza, ulterior, în desfăşurarea de activităţi practice cu tematică europeană.