Alte proiecte

Proiectul strategic „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”

Centrul Naţional Pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (C.N.D.I.P.T.) implementează proiectul strategic „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect cofinanţat prin Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este cresterea relevanţei ofertei de formare profesională iniţială prin învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar (IPT) în raport cu nevoile pieţei muncii şi cerinţele de dezvoltare economică şi socială, din perspectiva societăţii bazate pe cunoaştere, prin îmbunătăţirea documentelor de planificare strategică în IPT (Învăţământul Profesional şi Tehnic) la nivel judeţean şi local.

În scopul creşterii relevanţei ofertei de formare profesională iniţială, în cadrul proiectului au fost organizate schimburi de experienţă transnaţionale, prin care se urmăreşte îmbunătăţirea mecanismelor de planificare strategică a ofertei de formare profesională pe baza experienţelor din alte state europene.

Astfel, în perioada 30.09-06.10.2012, membrii CLDPS (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social) din judeţele Botoşani şi Braşov au participat la o vizită de studiu desfăşurată în Italia, Torino, împreună cu reprezentanţi ai partenerului transnaţional din Portugalia şi coordonatorii regionali – reprezentanţi ai M.E.C.T.S. - C.N.D.I.P.T .  Din partea I.S.J. Botosani au participat Prof. Mihaela Hunca - inspector scolar general si Prof. Mihaela Achihaitei - inspector scolar pentru invatamantul profesional si tehnic.

Elementele novatoare, exemplele de bune practici, care pot fi transferate în România, precum şi recomandările din cadrul conferinţelor proiectului vor fi cuprinse în Planul Local De Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI), în cadrul procesului de reactualizare ce se va finaliza înainte de elaborarea proiectului planului de şcolarizare 2013-2014.