Leonardo da Vinci

Proiect Leonardo da Vinci „Evaluation du transfert de la formation continue des enseignants en Europe”

In data de 8 octombrie 2012, la sediul ANPCDEFP din București, a avut loc Reuniunea de consiliere pentru responsabilii de proiecte Leonardo da Vinci, Mobilități, VETPRO, aprobate la runda 2012.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani este beneficiarul proiectului „Evaluation du transfert de la formation continue des enseignants en Europe”, nr. Proiect LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/010, aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2012. Acest proiect este inițiat în colaborare cu Generalitat de Catalunya, din Barcelona, Spania, în cadrul programului Sectorial Leonardo da Vinci, Programul de Invățare pe Tot Parcursul Vieții, fiind finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Grantul acordat va fi de 19.900 de Euro.

Proiectul se va desfășura în anul școlar 2012-2013 și este realizat ca urmare a vizitei de studiu din cadrul Programului Transversal – Acțiunea cheie 1.1. cu titlul „Formarea continuă a cadrelor didactice”, în cadrul căreia s-au evidențiat mai multe exemple de bune practici în ceea ce privește transferul competențelor dobândite în cadrul cursurilor de formare urmate de cadrele didactice.

Se va realiza un schimb de experiență de către 10 inspectori școlari de la Inspectoratul Şcolar Județean Botoșani, în luna mai 2013; aceștia vor asista, timp de o săptămână, la expuneri, vor participa la dezbateri și ateliere de lucru, în centre de resurse, centre de formare și unități școlare din Barcelona.

Obiectivul principal al proiectului este identificarea și adaptarea, împreună cu reprezentanții organizației de primire, de metodologii și instrumente care să permită evaluarea schimbărilor care au loc într-o unitate de învățământ, a impactului asupra școlii și asupra elevilor în urma participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă.

Tematica formării continue a cadrelor didactice este abordată dintr-o altă perspectivă: evaluarea post-curs (ce se întâmplă după participarea la un curs de formare, care sunt efectele, cum sunt măsurate acestea) și dezvoltarea de competențe/lărgirea ariei de competențe a formatorilor. Este o perspectivă nouă în România și chiar în unele țări europene. In condițiile în care în prezent, în România, cadrele didactice participă la numeroase cursuri de formare (inclusiv prin POSDRU), este necesară o monitorizare a aplicării, a transferului de cunoștințe și de competențe dobândite anterior. Cum se poate realiza această evaluare, prin ce metode, cine o face, în ce mod se reflectă asupra demersului didactic dar și asupra carierei profesionale a cadrelor didactice? Iată întrebări la care încercăm să găsim un răspuns adecvat.

Prin derularea acestui proiect ne dorim și stabilirea de noi parteneriate cu instituția de primire și cu unități școlare, promovarea cooperării penru asigurarea calității în ceea ce privește educația și formarea profesională.

In perioada următoare se va realiza selecția celor 10 participanți, dar și pregătirea acestora în vederea participării la mobilitate (se va realiza o pregătire pedagogică, lingvistică și culturală).

Responsabil proiect,

Prof. Dr. Rodica Mighiu