Alte proiecte

Parteneriat Romania-Republica Moldova

In data de 8 octombrie 2012, un grup de 10 profesori cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău şi unităţi de învăţământ din Republica Moldova a participat la o vizită de lucru la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, fiiind primit de Doamna Inspector Şcolar General, Prof. Mihaela Huncă.

In acest cadru, s-a semnat un acord de parteneriat între cele două instituţii, după următoarele principii:

-beneficiu reciproc;

-posibilităţi şi dorinţă de a realiza activităţi comune;

-schimb de informaţii de interes reciproc, care poate fi util activităţii comune.

 

Dintre activităţile propuse, enumerăm:

-derularea de vizite de lucru/schimburi de experienţă între cadre didactice şi conducătorii celor două instituţii;

-organizarea de vizite reciproce de documentare privind aplicarea planurilor de învăţământ, a realizării curriculei la disciplinele şcolare;

-diseminarea experienţei cadrelor didactice şi a celei manageriale;

-realizarea de proiecte comune în domeniul educaţional;

-sprijinirea realizării de parteneriate între unităţi şcolare din cele două ţări.