Comenius

Reuniune de proiect Comenius ‘’ECO-RESPONSIBLE ? YES, WE CAN !’’

Delegaţia reprezentativă a Liceului ”ALEXANDRU CEL BUN”, Botoşani (Vreme Iuliana Maria – director, Horbovanu Cristina – coordonator de proiect, Humă Alina - membru în echipa de proiect, Hănţescu Pavel – elev din clasa a X-a B, Durche Laura – elevă în clasa a XI-a A, Amarandi Laura, elevă în clasa a XI-a A, Neamţu Roxana – elevă în clasa a XII-a B) a participat, alături de partenerii din cadrul proiectului multilateral Comenius ‘’ECO-RESPONSIBLE ? YES, WE CAN !’’ la a treia reuniune de proiect organizată de cadrele didactice şi elevii de la «ESCOLA SA DE MIRANDA » din Braga, Portugalia, în perioada 15.X.2012 – 19.X.2012.

Timp de o săptămână participanţii la reuniune, aparținând unitățior școlare “Saint Barthelemy” - Liege, Belgia, “The 4th Lyceum of Thessaloniki” - Thessaloniki, Grecia, “Laanilan Lukio ”, Oulu, Finlanda – au constituit o numeroasă familie europeană ce s-a implicat activ în derularea activităţilor propuse de echipa de proiect Comenius din şcoala gazdă.

Toate activităţile incluse în program au avut ca scop atingerea obiectivelor proiectului: favorizarea formării unei conştiinţe de protejare a mediului înconjurător, identificarea modalităţilor individuale şi colective de relaţionare cu mediul, dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbi străine, dezvoltarea autonomiei elevului, identificarea de aspecte culturale specifice ţării gazdă, familiarizarea cu valorile europene.

                                                             Coordonator de proiect,

                                                             Prof. Horbovanu Cristina