Comenius

Reuniune de proiect Comenius “Save The Past, Live the Present, Imagine The Future”

În perioada 5-10noiembrie 2012, am participat alături de partenerii din Croatia, Grecia, Turcia, Bulgaria, Letonia, Polonia şi şcoala coordonatoare din România (Scoala Gimnaziala "Elena Rares" Botosani) la prima reuniune de proiect, in cadrul Proiectului de Parteneriat Şcolar Multilateral Comenius “Save The Past, Live the Present, Imagine The Future”(Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii).

Pe parcursul întâlnirii au fost stabilite sarcini precise pentru toate şcolile partenere, s-a discutat modul de comunicare între şcolile partenere şi s-au facut propuneri pentru logo-ul proiectului, s-a făcut schimb de experienţă pedagogică şi au fost comparate sistemele educaţionale din fiecare ţară, iar oaspeţii s-au familiarizat cu valorile culturale şi tradiţiile turceşti şi au fost defăşurate activităţi ale Grupului Foto.

Fiind prima întâlnire de proiect, am avut oportunitatea de a afla date şi am văzut imagini din şcolile partenere, oraşele şi ţările din care provin, prin ascultarea şi observarea prezentărilor pregătite de elevi sub îndrumarea profesorilor.

Delegaţiile celor 7 ţări partenere în proiect au participat la activităţi menite să contureze tradiţiile locale. Astfel elevii au învăţat cântece în limba turcă şi dansuri specifice. Elevi şi profesori au observat costumele tradiţionale, lucruri cusute în motive tradiţionale din lada de zestre a miresei, au vizionat o tradiţie de nuntă, noaptea de Henna. Elevii şi profesorii au aflat despre religiile din zonă şi despre arhitectura locaşurilor de cult.

O altă activitate deosebit de interesantă prin care toţi participanţii au înţeles cum putem să ne aducem fiecare contribuţia la păstrarea mediului, a fost plantarea de copaci într-o regiune de la marginea oraşului şi discutarea despre proiectele de mediu din şcolile partenere. Pentru a compara metodele de predare şi activitatea la clasă, elevii şi profesorii au participat la lecţiile din şcoala gazdă. S-a discutat despre sistemul educaţional din fiecare şcoală parteneră. De asemenea, s-au completat chestionare şi s-a discutat despre modul de folosire a blog-ului, şi despre realizarea videoconferinţelor.

Activităţile realizate în cadrul proiectului Comenius sunt un prilej extraordinar pentru elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră pentru a se perfecţiona, pentru a relaţiona cu alţi colegi din alte ţări, pentru a intra în contact cu alte culturi, alte sisteme de învăţământ. Aceste activităţi sunt extrem de importante pentru îmbogăţirea noastră spirituală, iar participarea alături de elevi şi profesori provenind din diverse părţi ale lumii ne ajută să înţelegem dimensiunea europeană a statutului de elev şi cadru didactic într-o Europă unită.

Coordonator de proiect,

Prof. Ana Butnaru

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Aceasta comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.