Alte proiecte

“Festivalul Naţional al Şanselor Tale” 2012

In perioada 19-25 noiembrie 2012, în România, va avea loc a XIII-a ediţie a “Festivalului Naţional al Şanselor Tale” – o săptămână a educaţiei permanente, ce se va desfăşura sub genericul “Mediu social mai sigur pentru o educaţie mai performantă”.

Având în vedere că anul 2012 este Anul European al Îmbătrânirii active şi al Solidarităţii între generaţii, este recomandat ca, în colaborare cu autorităţile publice locale, instituţii de cult şi cultură, asociaţii sportive, organizaţii nonguvernamentale, parteneri publici şi privaţi, să organizaţi şi să coordonaţi activităţi şi programe educative, cultural-sportive, precum:

- Promovarea documentelor europene şi naţionale în domeniul educaţiei permanente;

- Dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, lectorate;

- Acţiuni de formare în parteneriat (activităţi culturale, sportive, educaţie civică, educaţie pentru valorile democraţiei, educaţie pentru protecţia mediului, educaţie religioasă, educaţie estetică); - Prezentări de imagini foto, lansări de filme, de carte;

- Diseminarea de “bune practici”.

Toate activităţile planificate de unităţile de învăţământ din judeţul Botoşani în perioada 19-25 noiembrie 2012, care se încadrează în tematica festivalului, se vor desfăşura şi vor fi mediatizate prin reţeaua şcolară şi presa locală sub genericul “Festivalul Naţional al Şanselor Tale”.

In atasament sunt centralizate informatiile transmise de unitatile scolare pana in data de 10.11.2012.

Document atasat: