Arhiva POS-DRU

Simpozion proiect ID 57406

Simpozion proiect ID 57406

În perioada 23-25 noiembrie 2012, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani organizează Simpozionul „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, în cadrul proiectului ID 57406, în Sala de Conferinţe a Hotelului Belvedere din Botoşani.

Lucrările Simpozionului se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

- Formarea competenţelor IT şi certificare IT;

- Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe;

- Managementul clasei – gestionarea situaţiilor de criză;

- Metode interactive de predare-învăţare.

La lucrări participa cadre didactice, directori de unităţi şcolare, inspectori şcolari şi elevi din judeţele Botoşani, Maramureş, Bacău, Brăila, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, alături de reprezentanţi ai partenerilor din proiect.