Alte proiecte

Rolul CDI în viaţa şcolii - Şcoala Gimnazială ,,Ion Bojoi”

Rolul CDI  în viaţa şcolii - Şcoala Gimnazială ,,Ion Bojoi” Rolul CDI în viaţa şcolii face parte din activităţile dedicate FESTIVALULUI NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE desfăşurat la Şcoala Gimnazială ,,Ion Bojoi” în perioada 19-25 noiembrie. Activitatea, în colaborarea cu Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu” din Flămânzi, a constat într-o vizită a elevilor clasei a V-a de la Şcoala Gimnazială “Mihail Sturdza”, coordonaţi de prof. Alecu Ionela şi a clasei a VI-a A de la Şcoala Gimnazială „Ion Bojoi”, coordonaţi de prof. Găitan Roxana. Scopul activităţii a fost cunoaşterea CDI, precum şi rolu acestuia în viaţa şcolii. Gazdă ne-a fost doamna prof. documentarist Grosu Viorica, care le-a prezentat spaţiul CDI care pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare şi pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor. Elevii noştri au descoperit că Centrul de Documentare şi informare de la Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu” este un cadru primitor pentru fiecare elev, având acces nemijlocit la informaţie (cărţi, dicţionare, enciclopedii etc.) fiind propice lecturii, un spaţiu în care informaţia trebuie prelucrată spre a fi transformată în cunoaştere. Spre sfârşitul vizitei, elevii au avut posibilitatea să adreseze întrebări d-nei prof. documentarist, au avut curiozităţi în ceea ce priveşte spaţiul CDI, exprimându-şi în acelaşi timp dorinţa de a avea şi ei în şcoala CDI. Consilier educativ, prof. Alecu Ionela