Alte proiecte

Proiectul ACES - “MEDIA CHANGEMAKERS”

Reuniunea de lucru - proiectul ACES - “MEDIA CHANGEMAKERS” - Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani se numără printre căştigătorii concursului de proiecte organizat de către ACES - Academia Şcolilor din Europa Centrală, una dintre cele mai mari reţele internaţionale de şcoli din regiune. Tema ediţiei din 2012 a fost “Să înţelegem media”, iar Şcoala Nr. 11 în parteneriat cu “St. KIRIL AND METODIJ“ SCHOOL din Bitola, Macedonia au iniţiat proiectul „Media Changemakers”care îşi propune valorificarea potenţialului informativ-formativ al mass-mediei şi dezvoltarea gândirii critice a elevilor pentru minimalizarea efectelor negative ale acesteia. Proiectul presupune o suită de activităţi comune cu partenerii macedoneni în cadrul cărora elevii şi cadrele didactice implicate vor utiliza mijloace TIC pentru realizarea produselor finale : un ziar şi un album fotografic virtuale. Toate aceste activităţi au drept scop o mai bună înţelegere a complexităţii fenomenului mass media de către elevi, creşterea motivaţiei lor pentru informare, documentare, selecţie şi analiză a informaţiilor furnizate de mass media, îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre ţările partenere precum şi însuşirea de noi metode şi tehnici non-formale de lucru prin dezvoltarea competenţelor digitale.