Programul transversal

Dimensiunea europeană a educației – prioritate la Liceul ”Regina Maria” Dorohoi

Dimensiunea europeană a educației – prioritate la Liceul ”Regina Maria” Dorohoi

În intervalul 19-23.XI.2012, directorul Liceului ”Regina Maria” din Dorohoi, dl. Emilian Pochișcan, a participat la o vizită de studiu în Bulgaria, desfășurată în localitate Silistra. Activitatea a fost finanțată de Uniunea Europeană și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale și a avut ca priorități schimbul de bune practici în domeniul educației, cunoașterea sistemelor de învățământ din țările europene.

Titlul programului ”L`insertion professionnelle – de la salle de classe au marché du travail” a anunțat tematica concretă a reuniunii: inserția profesională și pregătirea elevilor pentru integrarea pe piața muncii. Schimbul de experiență a fost favorizat de prezența unor participanți din țări diferite: Italia, Spania, Bulgaria, Belgia, Germania, România. Cele 5 zile pe parcursul cărora s-a desfășurat activitatea au propus participanților vizitarea unor școli importante din zonă, familiarizarea cu sistemul de învățământ din Bulgaria, discuții cu reprezentanții autorităților locale, dar și reprezentanți ai comunității școlare. S-a asistat la ore de clasă, s-au purtat discuții fructuoase cu profesorii. Pe lângă Liceul ”Atanas Burov” din Silistra, o puternică impresie a fost produsă de Colegiu Internațional din Dobrich, în care elevi provenind din cele mai îndepărtate zone ale lumii studiază în condiții moderne.

Vizita a avut și o componentă culturală, concretizată în vizitarea localităţii Balcic, ale cărei splendori au lăsat o puternică impresie asupra tuturor, dar și o mândrie deosebită întrucât Liceul ”Regina Maria” poartă numele nobil al reginei care se asociază cu acest spațiu atât de încărcat de istorie românească și de frumusețe.

Săptămâna s-a încheiat cu redactarea Raportului vizitei și primirea atestatelor de participare și cu convingerea tuturor că astfel de experiențe au un rol benefic în modernizarea procesului de învățământ și în conferirea unei dimensiuni europene școlii din care provin participanții la astfel de reuniuni.

Prof. Emilian Pochișcan, director al Liceului ”Regina Maria” Dorohoi