Alte proiecte

Reuniunea de proiect Aces din Bitola, Macedonia - februarie 2013

O delegaţie alcătuită din cinci elevi şi trei cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani va lua parte, la începutul săptămânii următoare, la cea de-a doua întâlnire din cadrul proiectului Aces “Media Changemakers”, care se va desfăşura în perioada 18-21 februarie 2013 la Bitola, Republica Macedonia.

Finanţatorul proiectului, Academia Şcolilor Central Europene, oferă oportunităţi, elevilor şi profesorilor din ţările Europei centrale şi de sud-est, de realizare şi participare la activităţile unor proiecte internaţionale care dezvoltă dialogul şi cooperarea dintre şcoli.

Scopul proiectului este valorificarea potenţialului informativ-formativ al mass-media şi dezvoltarea gândirii critice a elevilor pentru minimalizarea efectelor negative ale acesteia.

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui parteneriat cuprind: prezentări ale ţările partenere realizate de elevii români şi macedoneni cu ajutorul programului Prezi, organizarea de workshop-uri pe teme de jurnalism şi foto - jurnalism, dezbateri cu elevii şi părinţii despre influenţa Internetului în viaţă copiilor, concursuri de postere şi fotografie, realizarea ziarului virtual al proiectului intitulat „Our Medi@ World” (http://ourmediaworld.wordpress.com.).

Europe Direct Botoşani este partener în acest proiect având rolul de a asigura diseminarea activităţilor desfăşurate prin postarea de materiale informative, fotografii şi înregistrări video pe site-ul Europe Direct, dar şi de a coordona elevii români şi macedoneni pentru realizarea ziarului virtual, produsul final al proiectului.

Acest proiect îi va determina pe elevi să înţeleagă mai bine caracterul complex al fenomenului mass-media, să îşi dezvolte capacitatea de selectare a informaţiilor furnizate de mijloacele de informare, să îşi îmbogăţească cunoştinţele despre ţările partenere şi să îşi dezvolte competenţele cheie: comunicarea în limba engleză, competenţele digitale şi competenţele sociale şi civice.

„ Media Changemakers” dă posibilitate profesorilor implicaţi în proiect să îşi diversifice metodele utilizate în procesul instructiv-educativ, să îşi dezvolte competenţele de comunicare în limba engleză şi competenţele digitale, să îşi formeze capacităţi de autoinstruire prin selecţia şi utilizarea mijloacelor media în contextul exploziei informaţionale.

Şcoala poate găsi un sprijin preţios în complexitatea informaţiilor difuzate prin noile tehnici de comunicare care, corect selectate şi utilizate, stimulează şi motivează învăţarea şi optimizează procesul didactic. Proiectul se va încheia în luna martie 2013, iar în luna aprilie Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani va fi reprezentată la Conferinţa Aces, care se va desfăşura în localitatea Senec, Slovacia.

Aioniţoaei Cristina Maria - coordonator de proiect