Comenius

Reuniune de proiect „A rainbow over Europe: Culture, Education, Tradition, Art, History ”

În perioada 28.01 – 1.02.2013 s-a desfăşurat la Berlin, în Germania, a şasea reuniune în cadrul parteneriatului şcolar multilateral Comenius – „A rainbow over Europe: Culture, Education, Tradition, Art, History ” (Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene).

La reuniune au participat cadre didactice şi elevi din fiecare şară parteneră în proiect. Din partea Şcolii gimnaziale „Grigore Antipa” Botoşani, au participat : d-na Irimescu Elena, profesor de limba engleză, coordonator proiect Comenius, Alexa Olivia, elevă în clasa a VI-a, Gabur Nistor Emilian , elevă în clasa a VI-a.

Obiectivele acestei întâlniri de proiect au vizat: • familiarizarea tuturor participanţilor cu particularităţile sistemului de învăţământ din Germania; • cunoaşterea specificului local, a obiceiurilor şi tradiţiilor specifice precum şi înţelegerea valorilor culturale şi istorice prin intermediul vizitelor tematice; • stimularea dobândirii active de către elevi (învăţare prin activitate practică/ a învăţa prin a face) în cadrul unor ateliere de lucru variate care îi vor pregăti pentru cariera viitoare); • promovarea cooperării transnaţionale şi a schimburilor între şcolile implicate în proiect prin folosirea TIC, şi a cunoştinţelor de limbă engleză; • prezentarea activităţilor derulate în perioada decembrie – ianuarie , la nivelul fiecărei instituţii implicate; • stabilirea perioadei în care se vor derula următoarele mobilităţi în Germania, Polonia şi Italia.

Programul a debutat cu o festivitatea de deschidere a reuniunii de proiect marcată prin discursurile reprezentanţilor comunităţii locale (preşedintele comitetului de părinţi) şi a directorarei şcolii gazdă: “ Integrierte Sekundarschule Berlin Zehlendorf-Steglitz”, prezentarea echipelor de proiect din şcolile partenere şi un program artistic prezentat şi pregătit de către elevii şcolii gazdă de naţionalităţi diferite, inclusiv ‘Berlinul multicultural’: filme realizate de elevi.

Profesorii au fost invitaţi să viziteze şcoala gazdă, au avut discuţii cu profesorii din şcoala gazdă despre sistemul de învăţământ din Germania, modul de notare, evidenţa situaţiei şcolare, legătura cu familiile elevilor. Profesorii şi elevii oaspeţi au asistat la ore şi au purtat discuţii cu profesorii din şcoala gazdă despre lecţii, strategii didactice, dotarea şcolii. In sala de sport din Onkle Tom Strase au participat la Fun Olympics, competiţii sportive pe grupe mixte, cuprinzând 5 probe cu grade de dificultate variate, care necesită lucru în echipă. Elevii participanţi au fost urmăriţi cu interes şi încurajaţi de către profesori. După jurizare, echipele cu punctajul cel mai mare au fost premiate.

Elevii din fiecare ţară parteneră au arătat prezentări ppt despre Ziua naţională din fiecare ţară parteneră şi au intonat imnul naţional, au participat la un concurs quiz cu întrebări şi răspunsuri cu informaţii reprezentative despre ţările partenere (informaţii pe care le-au însuşit în prealabil rezolvând rebusuri de câte 10 întrebări propuse de fiecare ţară gazdă).

Au avut loc deasemenea discuţii privind activităţile care urmează a se desfăşura în perioada următoare, până la ultimele 2 întâlniri de proiect, hotărâdu-se ca toate activităţile să fie monitorizate în cadrul reuniunilor de proiect.

Reuniunea din Germania a fost una foarte densă, bogată în evenimente, în timpul căreia s-au sedimentat legăturile dintre elevii şi profesorii din cele opt ţări partenere în proiect. Toţi şi-au manifestat dorinţa de colaborare în vederea promovării obiceiurilor, tradiţiilor, a valorilor culturale şi istorice specifice ţărilor lor.

Prof. Elena Irimescu