Comenius

Reuniune de proiect ELICIT - Sofia - 17-21 aprilie 2013

Reuniune de proiect ELICIT - Sofia - 17-21 aprilie 2013

In perioada 17-21 aprilie 2013 a avut loc la organizatia partenera din Sofia Reuniunea de lucru în cadrul Proiectului multilateral Comenius "European Literacy and Citizenship Education" (ELICIT), la care au participat patru inspectori şcolari de specialitate, membri în echipa de proiect.

In cadrul reuniunii de proiect de la Sofia au fost derulate activităţi pe ateliere de lucru, având ca obiectiv finalizarea şi validarea următoarelor instrumente de lucru:

- o bază de date a resurselor existente, care sunt necesare pentru a pune în practică educaţia pentru cetăţenie europeană în şcoli primare, gimnaziale, licee şi învăţământ superior, inclusiv în cadrul formării iniţiale/continue a cadrelor didactice.

- un portofoliu al Cetăţeanului European – a 6-a secţiune a Portofoliului Europass, menţionând domeniile de competenţă şi nivelurile de reuşită: "Pass-ul cetăţeanului european".

-aplicaţii pe site-ul web pentru a disemina rezultatele proiectului: http://www.elicitizen.eu/.

-realizarea de module de formare.

-realizarea unui plan de diseminare a rezultatelor proiectului ELICIT.