Comenius

Reuniune de proiect “Save the Past, Live the Present, Imagine the Future"(PPIF)

In perioada 15-19 aprilie 2013 a avut loc a doua reuniune de proiect la Patras, Grecia, in cadrul proiectului “Save the Past, Live the Present, Imagine the Future"(PPIF). Au participat delegaţi ai Şcolii Gimnaziale „Elena Rareş” Botoşani şi ai Şcolii Gimnaziale nr. 1 Săveni.

Obiectivele acestei întâlniri au fost : schimburi de experienţă în ceea ce priveşte educaţia din fiecare ţară parteneră, familiarizarea participanților cu sistemul educațional în Grecia prin participare la lecţii, prezentarea activităților desfășurate in primele 6 luni de proiect, în fiecare școală implicată, organizarea de ateliere de lucru cu teme ce ţin de istorie, tradiţii, protecţia mediului pentru studenți și profesori care participă la reuniune, stabilirea sarcinilor de lucru pentru fiecare partener, a modalităţilor de finalizare a produselor finale pentru primul an de proiect, stabilirea materialelor ce urmează a fi prezentate la a treia întâlnire de proiect din Polonia, obţinerea de informaţii despre tradițiile, obiceiurile, arta, istoria zonei prin vizite de documentare, îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză - limba comună a proiectului și în limbile partenerilor de proiect.

Pe parcursul întâlnirii au fost stabilite sarcini precise pentru toate şcolile partenere, s-a discutat despre modul de îmbunătăţire a comunicării între şcolile partenere, s-au făcut planuri şi sugestii pentru întâlnirile următoare.

Mobilitatea din Grecia s-a desfăşurat conform programului bine întocmit de reprezentanţii şcolii gazdă şi pus la dispoziţie partenerilor de proiect.

Prof. Alina Păduraru - Coordonator proiect

Prof. Ana Butnaru - Responsabil de proiect

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Prezenta comunicare reprezintă punctul de vedere al autorului si Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.