Arhiva POS-DRU

Comunicat presa Proiect ID 57406 - 22 mai 2013

Unul din proiectele POSDRU, în plină desfășurare în județul nostru, este proiectul „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, ID 57406. Proiectul este derulat de I.Ş.J. Botoşani în parteneriat cu I.Ş.J. Maramureş, C.C.D. Maramureş, C.C.D. Botoşani, Universitatea Danubius din Galaţi şi S.C SIVECO România S.A.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competenţelor personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile a cadrelor didactice cu ajutorul instrumentelor digitale şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din educaţie. De la începutul desfășurării activității de formare continuă a cadrelor didactice au fost formate două serii de cursanţi, însumând 3.300 de învățători și profesori din județele Botoșani și Maramureș.

În prezent se desfășoară formarea celei de-a treia serii, însumând un număr de 1.400 de cadre didactice. Programul acreditat de formare continuă sprijină actualizarea cunoştinţelor şi competenţelor personalului didactic şi susţine dezvoltarea carierei lor. Participanţii învaţă cum să integreze metodele active de învăţare şi predare, utilizând tehnici şi instrumente caracteristice disciplinei predate.

Inovaţia didactică este susţinută prin programul interactiv, modular de formare continuă orientat spre dezvoltarea de competenţe psihopedagogice şi IT ale cadrelor didactice, susţinut prin materiale multimedia, interactive.

Cadrele didactice care sunt interesate de propria formare în aceste domenii se pot înscrie la sediul Casei Corpului Didactic din Botoşani sau al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani.

Document atasat: