Cercuri pedagogice chimie

Activitatea cercurilor pedagogice în semestrul I, an şcolar 2018 - 2019

Graficul activităţilor cercurilor pedagogice - semestrul I