Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Home

Relatii publice

Programul cu publicul

Începând cu 01.09.2013, programul cu publicul al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani va fi următorul :

  • Luni - Vineri:  10.00 – 14.00

 

Informare publică (Legea 544/2001)

Pentru mai multe detalii consultaţi: 

Legea 544/ 2001 privind accesul  la informaţiile de interes public

Normele metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu:

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al  Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani ;
  • Coordonatele de contact ale ISJ Botoşani, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Lista cuprinzând documentele de interes public;
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse şi/sau gestionate de către departamentele Inspectoratului Școlar Județean Botoşani sunt prevăzute în Regulamentul – cadru de organizare și  funcționare a inspectoratelor școlare;
  • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

 Legea 544/2001

Norme 544/2001

 Formular tip conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public

Reclamatie administrativa

Reclamatie administrativa 2

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2012