Arhiva POS-DRU

Proiect SMIS - Conferința de închidere

 

In perioada 16-17 ianuarie 2014, în cadrul Instituţiei Prefectului, a avut loc Conferinţa de închidere a proiectului "Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin îmbunătăţirea cadrului adecvat şi a proceselor de lucru implementate şi menţinute în cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Botoşani", finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 de luni, începând din data de 30 ianuarie 2012.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat crearea unui set de instrumente care să ajute managementul instituţiei în activitatea de conducere prin implementarea unui sistem informaţional apt să optimizeze funcţionarea tuturor structurilor organizatorice, pe toate nivelurile, sprijinind astfel transformările din cadrul instituţiei.

Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de 50 de funcţionari publici şi personal contractual, din cadrul Instituţiei Prefectului dar şi a 12 servicii publice deconcentrate de la nivelul judeţului (inclusiv de la Inspectoratul Şcolar Județean Botoşani), care au participat la mai multe sesiuni de informare în care au fost instruiţi în mod special în privinţa utilizării aplicaţiilor care permit un acces mult mai rapid şi eficient la diverse informaţii.