Alte proiecte

Seminarul regional „La motivation dans l’apprentissage et l’enseignement du FLE" – Sofia, 2013

Agenţia Universitară a Francofoniei şi Centrul regional francofon pentru Europa centrală şi orientală au organizat la Sofia, în perioada 23-25 octombrie 2013, seminarul regional „La motivation dans l’apprentissage et l’enseignement du FLE”, reunind aproximativ patruzeci de participanţi din opt ţări francofone (Albania, Armenia, Bulgaria, Franţa, Macedonia, Republica Moldova, România, Vietnam). In cadrul meselor rotunde, au fost dezbătute subiecte ca: „noile tehnologii în sprijinul motivării”, „factorul intercultural – vector al motivării la orele de franceză ca limbă străină”, „pedagogia proiectului şi motivarea elevilor privind învăţarea limbii franceze”. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar au realizat un schimb de experienţă cu scopul de a spori dimensiunea critică a activităţii profesorului de limba franceză; de asemenea, au constituit şase grupuri de lucru ce au dezbatut tematici precum utilitatea lecţiilor, didactica integrată, raportul între programele naţionale şi manualele şcolare, practici ludice, TIC şi dimensiunea interculturală. Acest seminar regional este una dintre manifestările privitoare la cea de a douăzecea aniversare a aderării Bulgariei şi României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei. prof. dr. Maria Sârbu