Cercuri pedagogice chimie

Activitatea cercurilor pedagogice în semestrul II, an şcolar 2018-2019

Graficul activităţilor - semestrul II