Cercuri pedagogice

Activitatea cercurilor pedagogice în semestrul II, an şcolar 2018-2019

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR - semestrul II